Čelični i aluminijski zidni i stropni oplatni sistemi

U ponudi imamo novu čeličnu cinčanu zidnu oplatu MidiBox proizvođača ALTRAD MOSTOSTAL. Proizvode se dva modela MidiBox za najveći dopušteni pritisak betona do 60 kN/m2 i MidiBox plus za najveći dopušteni pritisak betona 80 kN/m2, MidiBox i MidiBox plus elementi međusobno su kompatibilni te se koristi isti pribor.  

Za informacije o cijenama i dostupnosti kontaktirajte naše komercijaliste:
Tomislav Posavac tomislav.pup@gmail.com
091 5083 252
Vjekoslav Katkić vjeko.pup@gmail.com
091 4833 490