Čelični i aluminijski zidni i stropni oplatni sistemi

U ponudi imamo novu čeličnu cinčanu zidnu oplatu MidiBox proizvođača ALTRAD MOSTOSTAL. Proizvode se dva modela MidiBox za najveći dopušteni pritisak betona do 60 kN/m2 i MidiBox plus za najveći dopušteni pritisak betona 80 kN/m2, MidiBox i MidiBox plus elementi međusobno su kompatibilni te se koristi isti pribor.  

zidna-oplata-midibox1

DIMENZIJA: dostupne visine elemenata 90, 120, 150, 270, 300 i 330 cm i širine od 25-240 cm
Za informacije o cijenama i dostupnosti kontaktirajte naše komercijaliste:
Tomislav Posavac tomislav.pup@gmail.com
091 5083 252
Vjekoslav Katkić vjeko.pup@gmail.com
091 4833 490